VI TILBYR UTLEIE AV VÅRE TURNHALLER:


 • Privattimer
 • Trening for bedrifter eller offentlige instanser (kroppsøving, bedriftsidrett etc.)
 • Trening for klasser eller grupper i regi av FAU eller barnehager/skoler
 • Allidrett eller trening skreddersydd for andre idretter
 • Basis trening med turn elementer

 

BOOKING 

Send en booking forespørsel ved å sende en e-post til johnw@tromsoturn.no

Les gjeldende regler for bruk av turnhallen HER.

Sikkerhet og veiledning ved utleie og generelle regler for bruk av Tromsø Turnhall

 1. En ansvarlig voksen skal før trening gjøre seg kjent med hallen og være oppmerksom på hvordan hallen er ved oppstart og da hvordan den skal forlates ved slutt.
 2. Ved start av trening skal gruppene ha en gjennomgang av regler listet opp under.
 3. En voksen person skal alltid være til stede og ha ansvaret for at hall og utstyr blir brukt på forsvarlig måte.
 4. Hallene skal etter bruk og innenfor leid tid ryddes.
 5. Bruk garderobene.
 6. Legg ikke igjen verdisaker i garderobene.

 

Regler:

 • Mat og drikke må nytes utenfor turnhallene.
 • Bruk sokker eller barfot.
 • På trampolinen skal det alltid bare hoppes EN om gangen.
 • Madrasser og matter må ligge uten brett både under aktivitet og når hallen forlates.
 • Utstyret som evt. flyttes, må flyttes tilbake etter endt trening.
 • Noe av utstyret er beregnet for barn 40 kg og mindre. Om ungdom eller voksne bruker dette vil det bli ødelagt og gruppen vil bli erstatningsansvarlig. Gjelder spesielt noe utstyr i barnebasis.

Bruk av grop:

 • Skal brukes som landingsområde.
 • Etter landing skal man forlate gropen med en gang.
 • Gropen skal ikke brukes til lek og opphold.
 • Grav deg aldri ned i gropen!
 • Klossene skal til enhver tid være i gropen.
 • Landing i grop; all landing i gropen skal gjøres på ben eller rygg, unngå landing på mave eller stup med hode først da dette kan medføre alvorlige skader.

Ansvar:

Under utleie står leietaker selv ansvarlig for utstyr og egen sikkerhet. Tromsø Turnforening står ikke ansvarlig dersom eventuelle skader skulle finne sted under utleien. Ødelagt utstyr kan medføre at leietaker må dekke kostnader med reparasjon.


Vedlagt ligger også ansvarserklæring som må fylles ut ved utleie.

Ansvarserklæring for personer som ikke er medlem av Tromsø Turnforening

 • Jeg er innforstått med at turning og aktivitet i Tromsø Turnhall innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold skjer på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig til å følge sikkerhetsreglene og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er pliktig til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.
 • Tromsø Turnforening frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under organisert aktivitet eller annen aktivitet i hallen, så fremst man ikke har meldt seg inn som medlem av turnforeningen. Jeg har lest og aksepterer denne ansvarserklæringen, og forplikter meg til å overholde Tromsø Turnforening sine regler.

 

Navn _____________________________________ BLOKKBOKSTAVER

Fødselsdato:_________________________________

Dato/Sted:__________________________________

Utleietidspunkt: _______________________________

Underskrift:__________________________________