Årsmøte er idrettslagets øverste organ.

Årsmøtet arrangeres hvert år før utgangen av mars måned.