TTF har 5 forskjellige turngrupper; Avdeling Rytmisk Gymnastikk (ARG), Avdeling Turn Kvinner (ATK), Avdeling Turn Menn (ATM), Avdeling Turn Tropp (ATT) og så har vi Avdeling Gymnastikk (AG).

Hver avdeling har hvert sitt avdelingsstyre, som tar seg av et daglige rundt organisering, økonomi mm.

Avdelingsstyret for ATM består av;

 
Thomas Helge HansenATM Avdelingsleder
Tanja HanebrekkeATM Nestleder
Børge Johansen ATM Sportslig leder
Heidi LianATM Økonomi ansvarlig
Lasse SchøningATM Dugnadsansvarlig

Ida Dahl-HansenATM Foreldrekontakt
Marte BroksATM Foreldrekontakt

Avdeling Turn Menn (ATM) er et konkurransetilbud innen apparatturn for menn.

De seks konkurranseapparatene er frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang.
Antall gymnaster vil variere ettersom tilbudet avhenger av trenerdekning, treningstimer i
hallen og nivå på gymnaster. Tilbudet er for gymnaster som viser et spesielt talent og en
særskilt interesse for turn. Fra og med året man fyller syv (7) år kan man rekrutteres til
avdelingen. Rekruttering skjer hovedsakelig fra Tromsø Turnforenings egne breddepartier.


Avdelingen skal legge til rette for konkurranseaktivitet på regionalt-, nasjonalt- og
internasjonalt nivå. En årlig målsetting er å stille lag i norske lagkonkurranser, både i rekrutt-, junior- og seniorklassen. Vi forsøker å legge til rette for individuelle tilpasninger basert på gymnastens ambisjoner. De som ønsker å satse mot et internasjonalt nivå og landslag skal kunne gjøre det i avdeling turn menn.


Å beholde flest mulig gymnaster lengst mulig i idretten er et mål i vår satsing. Alle utøvere skal føle trygghet, fellesskap og få god oppfølging. Samtidig vil det å være konkurransegymnast innebære noen krav, som disiplin, innsats og oppmøte.
Avdelingen har som mål å videreutvikle nye og nåværende trenere og dommere.