TTF har 5 forskjellige turngrupper; Avdeling Rytmisk Gymnastikk (ARG), Avdeling Turn Kvinner (ATK), Avdeling Turn Menn (ATM), Avdeling Turn Tropp (ATT) og så har vi Avdeling Gymnastikk (AG).

Hver avdeling har hvert sitt avdelingsstyre, som tar seg av et daglige rundt organisering, økonomi mm.

Avdelingsstyret for ATT består av;

 
Karin EilertsenATT Avdelingsleder
Hege MarhaugATT Dugnadsansvarlig
Svein Harald BakkenATT Sportslig leder
Kristian JordanATT Økonomi

ATT har som mål å..........