Pkt. 5. Avmelding

Avmelding må skje skriftlig (epost el) til adm. Innen;

01.12. for å si opp plassen for kommende vårsemester.

01.06. for å si opp plassen for kommende høstsemester.

Avmeldingen er ikke gyldig KUN ved å la være å stille på treninger eller ved muntlig beskjed til trener. Ved manglende skriftlig avmelding, eller for sen avmelding, blir gymnasten fakturert for hele semesteret, uavhengig av antall benyttede treningstimer. Dette gjelder også samtlige andre kurs/påmeldinger i regi av TTF, med mindre annet er oppgitt.

For at oppsigelsen skal være gyldig, skal den inneholde barnets navn og fødselsdato og eposten merkes med «Utmelding/oppsigelse».

Alle oppsigelser sendes til post@tromsoturn.no. Oppsigelsen gjelder fra tidspunktet den mottas adm. Medlemmet kan etter dette, ikke stille på trening.


Pkt. 5.1. Avmelding ved oppstart på konkurranseparti

Ved akseptering av tilbud om plass ved et av våre konkurransepartier (ARG, ATK, ATM eller TROPP), gjennom utvelgelse eller prøvetrening, er retningslinjer om avmelding pkt. 4.2. uten unntak gjeldende for et eventuelt påbegynt parti. Dette innebærer at treningsavgift for alle partiene gymnasten står registrert på, skal betales.


Pkt. 6. Permisjon

Permisjon gis kun i særlige tilfeller, og det må oppgis årsak i en eventuell søknad. Permisjonssøknader som er begrunnet med f.eks. «Vil prøve andre aktiviteter», «Usikker på om skal slutte eller ikke» eller lignende, anses IKKE som en særlig grunn, og vil uten unntak IKKE bli innvilget. Ved permisjon grunnet skade og/eller sykdom, må legeerklæring foreligge.

Permisjonssøknad skal sendes adm. post@tromsoturn.no

Frist for permisjonssøknad følger frist for oppsigelse, jmfr. «Pkt 5. Avmelding».