TROMSØ TURNFORENINGs SOLIDARITETSFOND

Tromsø Turnforening ønsker at alle skal ha tilbud innen idretten uavhengig av økonomisk tilstand. Vårt solidaritetsfond skal hjelpe personer/familier som har økonomiske utfordringer, slik at de kan delta i idretten på lik linje med andre.

Hva kan dekkes av solidaritetsfondet vårt:

  • Medlemskontingent.
  • Treningsavgift.
  • Tilskudd til deltagelse i konkurranser innenfor de nordiske landene.
  • Tilskudd for kjøp av rimelig utstyr for utøver.

Søknad om støtte via vårt solidaritetsfond skal ha en lav terskel. Men vi krever at det er gjort noen handlinger før du søker hos oss. Vi ønsker at vedkommende som ønsker å søke, først skal ha søkt NAV om tilskudd  man søker støtte fra vårt solidaritetsfond.

Støtte via Tromsø kommune, bl.a. opplevelseskortet:

Støtte til kultur- og fritidsaktiviteter | Tromsø kommune (tromso.kommune.no)


Hva krever vi i en søknad:

  • Navn på foresatte til utøver.
  • Arbeidstilstand til foresatte evnt begrunnelse for hvorfor det søkes støtte fra vårt solidaritetsfond.
  • Navn, fødselsdato og avd/gruppe for utøver.
  • Har søker søkt NAV om støtte?


Ved innvilget støtte, vil familien/utøver bli fratrukket det innvilgede beløp fra avgiften/kontingenten. Familien/utøveren vil bli orientert om avgjørelsen og hva som er blitt utført. I praksis blir innvilget beløp overført fra solidaritetsfondet til drift TTF.


Hvis du ønsker mer informasjon eller søke om støtte via vårt solidaritetsfond, ta gjerne kontakt med vår administrasjon. Vi behandler alle saker på en diskret måte.

Bidrag til solidaritetsfondet vårt:

Ønsker du som privatperson eller din bedrift, å hjelpe andre gjennom Tromsø Turnforening sitt solidaritetsfond, kan dette gjøres på to måter:

Overføring til vår Bankkonto, merket «Solidaritetsfond tilskudd»:       knt: 

Vippse til vår Bankkonto, merket «Solidaritetsfond tilskudd»:              Knt: