Generell del

Mange gode grunner til å starte på turn. Turntreningene legger vekt på motorisk utvikling gjennom å oppmuntre og inspirere de unge til å være i fysisk aktivitet. I turnhallen får barna utfordre seg med bevegelsestrening, styrketrening, apparattrening og lek. Fra man starter på turn vil man utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor turnsporten. 

Avdeling gymnastikk er bredde turn for alle. Her kan alle som vil være med. Alle barn er forskjellige med ulike potensialer når det gjelder å mestre aktiviteter. Vi har bredde parti fra 1 år og opp til 18 år. Dette er parti med ca 25 gymnaster hvor treningene er bygd opp i tre deler, oppvarming, hoveddel og avslutning.

Oppvarming: lek, dans, løpe rundt, stafetter, uttøyning og styrke.

Hoveddel: Turn. Basistrening med turnmomenter, turn i apparater, programtrening i forbindelse med oppvisninger.

Avslutningsdel: Lek, bevegelighetstrening/uttøying, styrke.

Ut fra ulike forutsetninger vurderer trenerne om gymnastene er klare for nye momenter/utfordringer. Det kan være store forskjeller i modenhet mellom gymnastene, og vi legger vekt på stor aktivitet fremfor terping på øvelser. Slik er breddekonseptet bygget opp. Her får gymnastene mest mulig utfordring med tanke på tiden de har til rådighet. Det som er viktig er at gymnastene får opplevelsen av og lykkes, samt at TURN ER GØY 😊

Motorisk læring deles gjerne inn i alder.

Opp til 6-7 år utvikler barna grove bevegelser. Grovmotoriske som å gå, krype, løpe, hoppe, klatre, smyge osv.

Fra 7-12 år utvikles det meste av koordinasjonsevnen. Her er gymnastene mottakelige for teknikktrening opp mot 13 år. De er inne i finkoordineringsfasen. I denne fasen jobbes det mye med repetering, det at øvelsene gjentas mange ganger, helt til de er automatisert.


Barn 1-2 år

Barna trener i barnebasishallen som har tilrettelagt løyper og miljø tilpasset denne aldersgruppen. Treningene varer i 45 minutter.

 

Hovedmål: Få utfolde seg med turn aktiviteter, i turnhall med turnapparater. 

Foreldrene er sterkt deltakende på treningene. De får opplæring i hvordan sikre sitt barn. 

Oppvarming består av sang/dramatisering, musikk og innlæring av hvordan foreldre sikrer sitt barn.

Varierte løyper som omhandler turn i apparater. (Airtrack, matte med skumklosser, bom, skranke, ringer.)

Avslutning med fallskjerm og sang.

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Barn 3-4 år

Barna trener i barnebasishallen i 45 minutter. Foreldrene er med på treningen og sikrer sitt barn.

Hovedmål: Få utfolde seg gjennom turnaktiviteter i turnapparater i turnhall. 

Oppvarming består av bevegelser til musikk, tøyning, og innlæring av enkle turnmomenter.

Hoveddel: Varierte løyper i apparatene, hvor grovmotoriske bevegelser innøves. (Hopp, balanse, rulle, sving i apparater, håndstående og hjul med sikring av foreldre.)

Avslutning med fallskjerm og sang.

Programtrening til jul og våroppvisning

 

Barn 5 år

Barna trener i barnebasishallen i 45 minutter. Foreldre sitter på tribunen eller på benk i salen.

Hovedmål: Utfolde seg i turnapparater i turnhall. Lære turnmomenter som styrker den motoriske koordineringsevnen.

Barna er fortsatt i den grovmotoriske fasen, men her blir de utfordret mer. Det øves mer med riktig teknikk og mere repetisjon av momentene.

Barna er blitt større og mer mottakelige for instruksjon og disiplin. Vi øver en del på og stille opp på rekker og høre etter når trenerne gir instrukser.

Oppvarming: Vi bruker gjerne musikk til dans/lek, løping, hopping, styrke og tøyning før vi starter hoveddelen. 

Hoveddelen: Består gjerne av tre ulike apparater, og barna blir delt opp i tre grupper.

Avslutning: Varierte aktiviteter og noen ganger fri lek i apparatene.

Programtrening til jul og våroppvisning

 

Jenter 6 år

Trener i barnebasishallen 60 minutter. Det er to 6 års grupper. Dette er et parti hvor gymnastene trener mer spesifikt på turnmomenter. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser for å styrke kroppen. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uken. Ekstrapartiet for denne aldersgruppen er J6, J7 og J8.  Foreldrene sitter på tribunen eller på benker i barnebasishallen. 

Oppvarming: Bruker musikk for å bli varme. Her er det fokus på tøyning og styrke. 

Hoveddel: Gymnastene blir delt i tre grupper hvor det jobbes i apparater. (Bom, matte, airtrac, trampett, skranke). Her øves det på forlengs rulle, baklengs rulle, hjul, handstående, piruetter, hopp på trampoline. Det øves på varierte ting på bommen. 

Avslutning: Uttøyning. Bruker litt tid på bevegelsestrening. (Tøying) Øvelser som spagat og bro er sentrale.

Programtrening til jul og vår oppvisning.

 

Jenter 7 år

Trener i barnebasishallen 60 minutter. Det er to 7 års grupper. Dette er et parti hvor gymnastene trener mer spesifikt på turnmomenter. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser for å styrke kroppen. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uken. Ekstrapartiet for denne aldersgruppen er J6, J7 og J8.

Foreldrene sitter på tribunen eller på benker i barnebasishallen.

Oppvarming: Bruker musikk for å bli varme. Her er det fokus på tøyning og styrke. 

Hoveddel: Gymnastene blir delt i tre grupper hvor det jobbes i apparater. (Bom, matte, airtrac, trampett, skranke). Her øves det på forlengs rulle, baklengs rulle, saltorulle, hjul, handstående, piruetter, hopp på trampoline. Det øves på varierte ting på bommen. Sving i skranke, flå katta og styrkeøvelser.

Avslutning: Uttøyning. Bruker litt tid på bevegelsestrening. (Tøying) Øvelser som spagat og bro er sentrale.

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Jenter 8 år

Trener i flerbrukshall og har også litt tid inne i turnhallen, treningstiden er 1,5 time. Det er to 8 års grupper. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uka. Ekstrapartiet for denne aldersgruppen er J6, J7 og J8.   I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøker). Styrketrening er en del av treningen.

Oppvarming: lekpreget aktivitet inkl.kroppsteknikk/ Varierte oppvarmingsøvelser på matte.

Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på fraskyv/stem. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp.

Avslutning: Uttøyning og avspenning

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Jenter 9 år

Trener i flerbrukshall og har også litt tid inne i turnhallen, treningstiden er 1,5 time. Det er to 9 års grupper. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uka. Ekstrapartiet for denne gruppen er J9 og J10.  I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøker). Styrketrening er en del av treningen.

Oppvarming: lekpreget aktivitet inkl. kroppsteknikk/ varierte oppvarmingsøvelser på matte.

Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på fraskyv/stem. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Saltorulle, flygerulle, salto.

Avslutning: Uttøyning og avspenning

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Jenter 10 år

Trener i flerbrukshall og har også litt tid inne i turnhallen, treningstiden er 1,5 time. Det er to 10 års grupper. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uka. Ekstrapartiet for denne gruppen er J9 og J10.   I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøker). Styrketrening er en del av treningen.

Oppvarming inkl.litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening.  ( fra Idrettens grunnstige: styrke-og bevegelighet)

Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdigheter i fiksering og fraskyv/stem jevnlig. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Gjøre araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Hopp der vi jobber med overslag på ulike måter/stasjoner. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Saltorulle, flygerulle, salto. Skranke jobbes det med sving, fiksering, avhopp, flå katta, hjulomsving forover/bakover.

Leddutslag og styrke.

Avslutning: Uttøyning og avspenning

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Jenter 11 år

Trener 3 timer i uken. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøker). Styrketrening er en del av treningen.

Oppvarming inkl. litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening.  (fra Idrettens grunnstige: styrke-og bevegelighet)

Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdiheter i fiksering og fraskyv/stem jevnlig. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Gjøre araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Saltorulle, flygerulle, salto. Skranke jobbes det med sving, fiksering, avhopp, flå katta, hjulomsving forover/bakover.

Leddutslag og styrke.

Avslutning: Uttøyning og avspenning

Programtrening til jul og våroppvisning er sentralt hvert semester.

 

Jenter 12 år

Trener 3 timer i uken. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøker). Styrketrening er en del av treningen.

Oppvarming inkl. litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening.  (fra Idrettens grunnstige: styrke- og bevegelighet) 

Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdigheter i fiksering og fraskyv/stem.

 Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Gjøre araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Saltorulle, flygerulle, salto. Kroppert/Pikert. Skranke jobbes det med sving, fiksering, avhopp, flå katta, hjulomsving forover/bakover.

Leddutslag og styrke.

Programtrening til jul og våroppvisning er sentralt hvert semester.

 

Jenter 13 år/Ungdomstroppen

Trener 3 timer i uken. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøker). Styrketrening er en del av treningen.

Oppvarming inkl. litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening.  ( fra Idrettens grunnstige: styrke- og bevegelighet) 

Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdigheter i fiksering og fraskyv . Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Gjøre araber. Araber halv vending direkte hjul. Araber flikk flakk. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Saltorulle, flygerulle, salto. Kropert/pikert.  Leddutslag og styrke.

 Partiet er med på UVKTS for de som ønsker å delta.(ungdoms og voksenkretsturnstevne) og i denne forbindelse er det programtrening.  Her jobber vi med program der ferdigheter som koordinasjon, rytme, balanse, hopp, piruetter, styrke, smidighet og turnelementer er viktig. Vi deltar på stevner i Nord-Norge.

Programtrening til jul og våroppvisning er sentralt hvert semester.

 

Gutter 6 år. Breddeparti

Trener i barnebasishallen 60 minutter. Her blir det lagt til rette for trening i apparater. Vi bruker det utstyret som er tilgjengelig i barnebasishallen. (Matte, skranke, trampett, airtrack, bom, klosser) Treningene legger vekt på å utfordre motorikken gjennom aktiviteter/øvelser i apparatene.

Hovedmål: Lære grunnleggende turnmomenter i apparatene.

Oppvarming: Lek, ulike øvelser på matte. Hinderløype o.l

Hoveddel: Turn i apparater. Barna deles inn i grupper og trener på forskjellige apparatstasjoner. Det rulleres slik at alle får gjort alle apparatene. Det trenes på innlæring av ulike turnmomenter, Forlengs rulle, baklengs rulle, hjul, hodestående, handstående, sving i svingstang, trampett, saltorulle, strekk hopp samt mye basistrening. (Styrkeøvelser, tøyning, balanse, fiksering/stabilisering)

Avslutning: Lek, uttøyning

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Gutter 7 år: Breddeparti

Trener i barnebasishallen 1 time. Trening på forskjellige apparatstasjoner. Det legges vekt på grunntrening, mye basistrening med turnmomenter. Guttene får øve på ulike momenter i apparatene.

Hovedmål: Lære grunnmomenter i apparatene. Jobbe med bevegelighet, styrke og koordinering.

Oppvarming. Mye fokus på øvelser på matte. Hinderløype, lek, følg ledern osv.

Hoveddel: Apparater: Matte, airtrack, trampett, hopp, skranke. svingstang

Rulle, forover, bakover, håndstående, hjul, araber,innlæring flikk, flakk, innlæring stift. 

Strekkhopp, splitt hopp, xhopp, stift, Sving rulle over klosser, saltorulle osv.

Avslutning: Tøyning, Lek

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Gutter 8-9 år: Breddeparti

Trener to dager i uka, 3 timer totalt.
Denne aldersgruppen trener på turnmomenter i apparater. Fokus på basistrening med turnmomenter. Guttene trener i alle 6 apparatene.  Dette er et breddeparti og skal omfavne mangfoldet. Trenerne vil underveis se hvem som er klar for å prøve nye momenter.

Hovedmål: Trene turnmomenter som bevegelighet, styrke, koordinering gjennom trening i turnapparater.

Oppvarming: På matte/ Lek

Hoveddel: Turn i apparater.  Guttene trener i alle 6 apparatene, med mye fokus på grunntrening som sving, fiksering. Her jobbes det med håndstående, araber, veien til stift, overslag, og salto.

Trampett, tumbling, airtrack, trampoline blir også brukt i treningsarbeid. 

Avslutning: Uttøyning/Styrketrening

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Gutter 10-12 år Breddeparti

Trener to dager i uka 1 time og 30 min i apparatsal, og 1 time og 30 min i sal1. 

Denne aldersgruppen trener på turnmomenter i apparater. Fokus på basistrening med turnmomenter. Guttene trener i alle 6 apparatene.  I denne aldersgruppen er de fysiske forutsetningene kommet mer til syne, og det at de er ulike kommer mer frem. Dette er et breddeparti og skal omfavne mangfoldet. Trenerne vil underveis se hvem som er klar for å prøve nye momenter. Alle skal få utfordring der de er motoriske.

Hovedmål: Trene turnmomenter som styrker bevegelighet, styrke, koordinering gjennom trening i turnapparater. (6 apparater)

Oppvarming: På matte/lek/tradisjonell løping med øvelser.

Hoveddel: Turn i apparater.  Får utfordre seg på turn momenter. Begynne og lage øvelser. Trampett, tumbling, airtrack blir også brukt i treningsarbeid. Fortsette og trene på handstående, araber, veien til stift, overslag og salto.

Avslutning: Uttøyning/Styrketrening

Programtrening til jul og våroppvisning.

 

Gutter 13+ Breddeparti

Trener en gang i uka. Basistrening/styrketrening. 

Hovedmål: Trene turnmomenter som styrker bevegelighet, styrke, koordinering gjennom trening i turnapparater.

Hoveddel: Trampett, airtrack, tumbling, hopp, matte mye brukt i treningsarbeidet.

Avslutning: Tøyning/styrke

 

Lørdagsturn apparatturn gutter/jenter

TTF har lagt til rette et tilbud for barn i alderen 7-11 år som ønsker mer trening/ferdighetstrening i apparater. Dette tilbudet er primært for våre medlemmer, men vi fyller opp gruppene dersom det er plass. Dette er enten et fem eller ti ukers kurs. 

Treningene er basert på basistrening med turnmomenter. Treningene er i apparathallen, og gymnastene får prøve seg i turnapparater og grop. Turn skal være gøy så her er mye lekbasert basistrening og turn.

 

Se Medlemsinfo og turntilbud for påmelding partier