TTF sine visjoner, mål og verdigrunnlag vil bli diskutert frem i løpet av 2024. Når de er ferdig behandlet, vil de bli lagt ut her.