Norges cup 1 Menn


Tid


Sted

Vis kart

Dato: 12.-14. april 2024 Sted: Tromsø Turnhall, Templarheimvegen 37, 9010 Tromsø Det konkurreres i følgende klasser: Rekrutt 11-12 år Klasse gutter 13-14 år Klasse junior 15-16 år Klasse junior 17 -18 år Klasse senior 18 år og eldre.

For alderstrinnene 13-14 år og 15-16 år kan man delta i bare obligatoriske øvelser, eller bare selvvalgte øvelser, eller begge. De som er eller fyller 18 år i konkurransesesongen kan velge junior klasse 17-18 år eller senior-klassen, men velger du feks senior kan du ikke gå tilbake til klasse 17-18 år (eller motsatt) resten av sesongen i Norges Cup’ene.

Mangekamp/Apparatdeltagelse/Lag

• For rekrutter er det mangekamp og lagkamp på lørdag, samt en styrke- og bevegelighetstest på søndag.

• For klasse 13-14 år og klasse junior 15-16 år vil det i den enkelte konkurransen rangeres beste gymnast i mangekamp innenfor LUM og selvvalgt. Dvs 2 rangeringer den samme helgen.

• For aldergruppen 13-16 år vil det være en felles lagkunkurranse i LUM hvor de 3 beste karakterene uansett klasse i hvert apparat teller. Klubbene rangeres.

• For klasse junior 17-18 år og senior rangeres beste gymnast i mangekamp.


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.