Ekstra ordinært årsmøte

Ekstra ordinært årsmøte


Tid


Sted

Vis kart

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE!


Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 15. august 2024 klokken 18.00 i Tromsø Turnhall møterom Ekvator.


Sak 1/1.

Forslag om å endre medlemskontingenten fra og med 1.1.2025


Forslag til vedtak

Ordinær medlemskontingent endres fra kr. 475 til kr. 550.

Medlemskontingent ledere/trener endres fra kr. 300 til kr. 375.


Bakgrunn til forslaget

TTF er en del av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og for hvert medlem som er registrert i TTF sine systemer, betales det en andel til forbundet. NGTF har på sitt siste årsmøte vedtatt en endring i kontingenten fra kr. 200 til kr. 230, som skal gjøres gjeldende fom 2025. 
På bakgrunn av denne endringen ser foreningen seg nødt til å endre sine medlemskontingenter fra og med 2025 for ikke å tape på denne endringen.
Vi har også sett at vår medlemskontingent (minus kontingenten til NGTF) ligger veldig lavt i forhold til andre idrettslag. Vi ser det derfor nødvendig i forhold til idrettslagets økonomi, å foreslå en større økning enn den nevnte økningen NGTF har foretatt.

 

Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 med referanse til NIFs lov §§ 2-5 og 2-6.

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret TTF